Fruktdryck, bärdryck

Fruktdryck, bärdryck

(Fruktdryck, bärdryck = juice blandat med vatten, socker e.d., tranbärsdricka, blåbärsdricka, lingondricka, Proviva)

Frukt- och bärdryck är en simplare variant av juice. Fruktjuice och bärjuice (blåbärsdryck, lingondricka och tranbärsdryck) som blandats med andra ingredienser som socker och vatten får dock inte benämnas "juice" (läs mer > Om juice, must, nektar). I stället kallas de för "dryck" eller "saft". Definitionsmässigt är fruktdryck en variant av saft, men smakmässigt är de olika. Dryckerna marknadsförs vanligtvis som hälsodrycker, drar nytta av frukternas och bärens nyttiga egenskaper.  

ProViva: Ett sådan juicedryck är till exempel Skånemejeriernas varumärke ProViva Active som är avsedd för fysiskt aktiva människor. "När du har ansträngt dig har kroppen extra stort behov av att fylla på energiförråden och få kroppen i balans för nya utmaningar".


SÅ ANVÄNDS FRUKT- OCH BÄRDRYCKER

Frukt- och bärdrycker används som annan dryck, dock ofta i syfte att stärka hälsan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2023-01
Läs mer

Om juice, must, nektar

Om saft

ProViva

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj