Industriell hantering fågel

Fotograf/bild: Chicken Fresh

Industriell hantering fågel

Slakt av fågel utförs huvudsakligen i automatiserade fågelslakterier. Svensk Fågels medlemsslakterier svarar för cirka 98 procent av den totala matfågelproduktionen. Kyckling, höns och kalkon slaktas på likartat sätt. Ett modernt slakteri har kapacitet att slakta 5 000 till 12 000 djur per timme (se film via länk nedan). Anka och gås kräver mer manuellt arbete.

  1. Vid ankomst hängs fågeln upp i fötterna.
  2. Huvudet doppas i ett strömförande vattenbad och efter några sekunder är fågeln bedövad.
  3. Blodet tappas av (stickning).
  4. Fågeln skållas i hett vattenbad, varefter fjädrarna plockas bort med hjälp av roterande gummifingrar.
  5. Fågeln öppnas och alla inälvor tas ut. Huvud, hals, fot och underben tas av.
  6. Fågeln besiktigas av veterinär.
  7. Fågeln putsas, rensugs och avspolas.
  8. Fågeln kyls ned i kallt vatten eller i kyltunnel.
  9. Fågeln klassificeras, sorteras och paketeras eller vidareförädlas.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-12.

Läs mer

Film: Poultry processing

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj