Smultron

Om bär }

Engelsk översättning berry

Fransk översättning baie

Italiensk översättning bacca

Tysk översättning Beere

Spansk översättning baya

Bär ur biologisk synpunkt, är inte detsamma som vi i matsammanhang och i dagligt tal kallar för bär (läs mer > Biologisk indelning frukt). Gastronomiskt görs ingen större åtskillnad utan omfattar allehanda slags "bär" (se högerkolumnen och läs mer > Gastronomisk indelning frukt). Se också respektive vara under kapitel > Bär.

Importerade frysta bär bör kokas. Kan innehålla virus.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2013-04

Läs mer

Om frukt och bär

Biologisk indelning frukt

Recept med Om bär }

Det finns 22 recept med Om bär }