Kolibakterier, EHEC

Fotograf/bild: Petter Thoen, Kunskapskokboken

Kolibakterier, EHEC

(Satsumas hämnd)

Latin: Escherichia coli E. coli, Enterohemorragisk Escherichia coli EHEC

Kolibakterier (Escherichia coli, E. coli) är en nödvändig bakterie för matsmältningen och utgör en stor andel av tarmfloran hos människor och djur inklusive fåglar.

Hälsa: E. coli som kommit ut i naturen utvecklar gifter som kan orsaka olika typer av infektioner i bland annat urinvägar, blodbanor, hjärnhinnor och tarmar. Särskilt barn kan få följdsjukdomar som kan förstöra njurarna och leda till döden. I Sverige är risken för smitta minimal, men man bör vara försiktig i varma länder. Smittan kallas ibland skämtsamt för "Satsumas hämnd" (syftande på samurajupproret i Japan 1877).

  • Smittkälla: Man kan bli sjuk av smittade livsmedel, förorenat vatten, eller i kontakt med människor och djur. Om E. coli påträffas i grundvatten är det troligt att detta förorenats med avföring från människa eller djur.
  • Symtomen är magsmärtor och diarré, ibland blodig. Symptomen uppträder vanligen tre-fyra dygn efter smittotillfället, ibland upp till 10 dagar. Kroppens immunförsvar klarar oftast av en E. coli-infektion. Efter de inledande symptomen går sjukdomen över av sig själv efter ungefär en vecka. Vissa insjuknade utvecklar emellertid komplikationer efter en till två veckor, främst njursvikt, blödningsrubbningar och neurologiska symtom. Dessa ovanliga komplikationer kräver intensivvård och dialys (vid njursvikt). Dödsfall förekommer.
  • Diagnos ställs genom odling från avföringsprov.
  • Behandling: E. coli är behandlingsbara med ett flertal olika antibiotika.
  • Förebyggande: Genom att hetta upp maten till över 70°C undviker man att bli sjuk. Samtidigt måste man vara noggrann med hygienen, för små mängder bakterier räcker för att insjukna. Skölj grönsaker noga (se EHEC nedan). Rengöra skärbrädor och knivar. Undvik opastöriserad mjölk och dito äppeljuice, liksom osäkert vatten - glöm inte bort isbitarna i drinkar i varma länder. Tvätta händerna, speciellt efter att ha klappat djur.

Enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC) är en variant av kolibakterier som kan orsaka blödande tarminfektioner och skada njurarna. Den uppmärksammades 2011 som det största och allvarligaste EHEC-utbrottet som någonsin rapporterats med 3816 insjuknade fall inklusive 54 dödsfall, främst i Tyskland. Efter en omfattande utredning i Tyskland kunde smittkällan spåras till groddar av bockhornsklöverfrön. Fröna hade importerats från Egypten och kontaminationen hade troligen skett där.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj