tillaga

tillaga

(tillaga, tillagat, tillreda, tillrett, laga mat)

Engelsk översättning to cook, cooked

Fransk översättning cuire, cuit

Italiensk översättning cusinare, cotto

Tysk översättning kochen, gekocht

Spansk översättning cusinar, cusinado

Tillaga (tillreda) = laga mat (fr. cuir). Akademins ordbok: "göra i ordning (mat) för förtäring vanligen bl.a. genom upp­värmning". På 1500-talet var det ett ord för markområde som tillhörde en gård (tilläga) till exempel ett vattenområde, eller om ekonomisk ersättning, penninghjälp och tullavgift. Man kan tillaga mat genom att på olika sätt koka (läs mer > koka) eller steka (läs mer > steka) matvarorna. Även råvaror kan tillagas till en måltid, men då brukar man använda begreppet "tillreda". Ett närliggande begrepp är också "bereda" (läs mer > bereda, förbereda). I Frankrike tillagningbegrepp mer mångtydiga (läs mer > tillaga - franska termer). Läs mer > Om matlagning.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-03