E552 Kalciumsilikat

E552 Kalciumsilikat

Engelsk översättning Calcium silicate

E552 Kalciumsilikat Syntetisk, även naturlig
Används t.ex. i pulverrätter, ris, skivad ost.