E461 Metylcellulosa

E461 Metylcellulosa

Engelsk översättning Methyl cellulose

E461 Metylcellulosa Syntetisk
Förtjocknings- och stabiliseringsmedel.
Används t.ex. i skivad, riven ost.