E444 Sackarosacetatisobyferat

E444 Sackarosacetatisobyferat

Engelsk översättning Sucrose acetate isobutyrate

E444 Sackarosacetatisobyferat Syntetisk
Stabiliseringsmedel.
Används t.ex. i oklara drycker.