E422 Glycerol

E422 Glycerol

(glycerin, propan-1,2,3-triol)

Engelsk översättning Glycerol

E422 Glycerol (förr: glycerin) är en färg- och luktlös, tjockflytande vätska med söt smak, som förekommer naturligt bundet i alla växt- och djurfetter i form av estrar, glycerider. Den är en intermediär ("mellanhand") i nedbrytningen av glukos, men kan också användas av kroppen för att bilda glukos i samband med fasta och svält. Glycerol framställs kommersiellt genom antingen fetthydrolys ("förtvålning") eller syntetiskt ur propen. Glycerol absorberar vattenånga ur luften upp till 50 % av sin vikt och är blandbar med vatten. Glycerol finns att köpa på apotek.

SÅ ANVÄNDS GLYCEROL


Glycerol används bl.a. vid framställning av sprängämnen och som fuktningsmedel för tobak samt som sötningsmedel, t.ex. för punsch. Används som stabiliserings- och konsistensmedel i t.ex. i kakor, tårtor.