E418 Gellangummi

E418 Gellangummi

Engelsk översättning Gellan gum

E418 Gellangummi utvinns ur socker.
Förtjocknings- och stabiliseringsmedel.
Används t.ex. i fruktdrycker.