E417 Taragummi

E417 Taragummi

Engelsk översättning Tara gum

E417 Taragummi utvinns ur växtart.
Förtjocknings- och stabiliseringsmedel.
Används t.ex. i färdigrätter, glass.
Risk för överkänslighetsreaktioner hos personer som reagerar på ärter, bönor, jordnötter.