E407a Bearbetad Euchemaalg ?

E407a Bearbetad Euchemaalg ?

Engelsk översättning Processed eucheuma seaweed

E407a Bearbetad Euchemaalg Extrakt från alg.
Förtjocknings- och stabiliseringsmedel.
Används t.ex. i skinka.
Risk för cancereffekt.