Om murklor

Om murklor

Engelsk översättning morels

Fransk översättning morilles, gyromitres

Italiensk översättning spugnole

Tysk översättning Morcheln

Spansk översättning morillas

Murklor är ett gemensamt namn på många arter i flera släkten inom svampklass skålsvampar. De har vanligen fot och hatt format som en skål eller som en s.k. mössa. Till skålsvampar räknas även tryfflar. Vissa murklor anses som delikatesser. De flesta är dock giftiga, men i allmänhet ätliga efter att de avkokats/förvällts.

Som ätliga goda svampar räknas främst toppmurkla och rund toppmurkla. Stenmurkla räknas likaså som välsmakande, men är synnerligen giftig och anses av Livsmedelsverket som olämplig föda, även efter att den torkats i tre månader eller avkokats.

Biskopsmössa (brun hattmurkla) anses ätlig, men bör förvällas minst 10 min, då den lätt förväxlas med lömsk biskopsmössa som innehåller samma gift som stemurkla.

Andra murklor är ätliga, men saknar smak. T.ex. saknar blek stenmurkla nästan helt de gifter som finns i sten­murkla, dessvärre även dess smak. Andra ätliga, men smakmässigt mindre intressanta är t.ex. öronmurkla, svart och vit hattmurkla.