Kostvanor och hälsan

Kostvanor och hälsan

(epidemiologi, kostvanestudier)

Våra kostvanor har stor betydelse för vår hälsa och prestationsförmåga, både på kort och lång sikt. Ohälsosamma matvanor och ett stillasittande liv bidrar till att vi blir sjuka och vi riskerar att dö för tidigt. Bortsett från matförgiftningar påverkar kosten oss på lång sikt. Felaktig kost märks först efter 20 år eller så.

Vetenskapliga studier: Att mäta sambanden mellan mat och sjukdomar (epidemiologi) utgör en stor del av forskningen inom hälsoområdet. Det är mycket svårt och komplicerat att studera kostvanor och ställer stora krav på studiens utformning och genomförande för att unvika störande faktorer. Vad har vi ätit de senaste 20 åren? Till skillnad från läkemedelsstudier är resurser och kompetens ofta bristfällig, inte minst saknas statistisk kompetens. En vanlig synd är att dra slutsatser där inga slutsatser finns att dra, för att man måste ju komma fram till något. Så sker beklagligt nog även i 50-miljonersprojekt inom ramen för EU.

Sjukdomars påverkan av mat är av följande slag:

  1. Överviktsrelaterade sjukdomar
  2. Hjärt- och kärlsjudomar
  3. Diabetes
  4. Cancer
  5. Allergi och överkänslighet
  6. Ätstörningar
  7. Benskörhet
  8. Tandsjukdomar
  9. Matförgiftning (bakterier, virus, mögel, parasiter)

Varje avsnitt avhandlas separat, se innhållsförteckning.

Hälsoutvecklingen i Sverige visar på både positiva och negativa trender. Mest oroande är ökningen av övervikt och fetma. Sambandet övervikt och hjärt-/kärlsjukdomat och diabets högt.