Rund toppmurkla

Rund toppmurkla

Latin: Morchella esculenta

Engelsk översättning yellow morel

Fransk översättning morille commun

Tysk översättning Gelbe Speisemorchel

Ätbarhet: Mycket god matsvamp.

Svampkropp: Hatten är håligt veckad påminnande om korall. Kortare och rundare än toppmurkla, äggformad gulbrun hatt, oregelbundna kamrar. Kort vit till gulvit och ihålig fot. 7-15 cm hög och 4-6 cm bred.

Svampkött: Vitt till beigebrunt. Mild smak och lukt.

Utbredning: Sällsynt förekommande i södra och mellersta Sverige. Säsong april-juni med topp i maj.

Växtsätt: I lövskog och på gräs, gärna på kalkrik mark.

Förväxlingsrisk: Toppmurkla (god) med mörkare och toppigare hattform, stenmurkla (giftig) med hatt, ej kamrad och annorlunda vindlad, och ev. även med klockmurkla, samt vindlad klockmurkla, vilka båda är sällsynta och med hatt, ej vindlad.

Övrigt: Rund toppmurkla är i sig inte giftig, men bör förvällas pga av förväxlingsrisk med stenmurkla. Toppmurklor (Morcella) är ett variationsrikt släkte.