Vårtig röksvamp

Vårtig röksvamp

Latin: Lycoperdon perlatum

Tysk översättning Flaschenstäubing

Ätbarhet: God matsvamp (gäller unga svampar).

Svampkropp: Gråvit, päronformad och med ytan är täckt av små vårtor, som lätt trillar av och efterlämnar ett nätliknande mönster. 3-8 cm höga och 2-5 cm breda. När sporerna är mogna sprids de genom en por, ett hål i toppen av svampen, vilket många upplevt som trampat på den.

Svampkött: Vitt hos unga svampar, senare gröngult för att övergå i brunsvart. Mild lukt och smak.

Utbredning: Mycket vanlig i södra och mellersta Sverige. Vanlig i östra Norrland och ovanlig i västra. Säsong juli-okt med topp i oktober.

Växtsätt: I löv- och barrskog, samt på gräsmarker.

Förväxlingsrisk: Varning för små outvecklade vit flugsvamp (dödligt giftig). Klyv svampen och kontrollera köttets struktur i snittytan. En röksvamp har jämn struktur genom hela fruktkroppen, men hos vit flugsvamp kan man se anlag till fot eller hatthud. Gyttrad röksvamp (ätlig) som saknar vårtor.

Övrigt: Unga svampar med vitt fast kött är ätliga. Passar bäst stekt som blandsvamp.