Om ärter

Om ärter

(ärtväxter, baljväxter, ärter, ärt, trädgårdsärt)

Latin: Fabaceae, Pisum, Pisum sativum, Pisum sativum var. sativum

Engelsk översättning peas pulses

Fransk översättning pois

Italiensk översättning piselli

Tysk översättning Erbsen

Spansk översättning guisantes

Ärtväxter (Fabaceae) även kallat skid- eller baljväxter (ligger i en "balja" "skida"), är en familj omfattande totalt 17.000 arter. Både ärter, bönor och linser tillhör familj ärtväxter. Skillnaden mellan ärter och bönor är inte särkilt tydlig. Engelskans "pulses" (puls = växling) för att baljväxter användes i växelbruk för att berika jorden (läs mer > Växelbruk). 

Ärter (Pisum) är ett släkte inom familj ärtväxter, med fem olika arter varav ärt är en.

Ärt (Pisum sativum) är en art inom släkte ärter. Ärt omfattar många olika varianter och de odlade delas upp i fodergråärt (var. arvense) och trädgårdsärt (var. sativum). Den sistnämnda används som matärter och kallas i dagligt tal ärter.

Trädgårdsärt (Pisum sativum var. sativum) är en ett­årig grönsaksväxt varierande från 2 dm till 3 m hög och anses härstamma från en sydeuropeisk art (P. elatius). Bladen är parbladiga med klängen och blommorna vita, rosa eller violettskiftande. Frukten är en balja med protein och stärkelserika frön, dvs "ärter". Färska, omogna ärter (och bönor) är gröna. När fröna mognar och torkas skiftar de färg till gult, rött, svart osv.

Man skiljer på sprit- och brytärter. Spritärter "spritas" dvs fröna/ärterna tas ur baljan och det är dessa som äts. Brytärter äts med balja. Baljorna är ganska fasta och om man bryter av en färsk brytärt, snäpper/knäpper det till. Läs mer > Spritärter, Brytärter.

Hälsa: Ärtväxter är nyttig mat, men kan vara jobbiga för vissa magar, de ger gaser. Läs mer > Om bönor; > Ämnesomsättning.

Näringsvärde: Bönor, ärter och linser är speciellt näringsrika jämfört med andra grönsaker. Man bör dock inte jämföra torkade produkter med färska, utan i stället näringsvärdet i varan som den äts. Färska grönsaker som sallat, tomater och liknande innehåller omkring 25 Kcal/100g, undantaget gröna ärter som har cirka 70 Kcal. Torkade ärter, bönor och linser är energirika även när kokt (105-130 Kcal) med sojabönor i topp. De är också proteinrika, kokta sojabönor 11%, bönor och linser cirka 8%, samt gröna färska ärter 5% (grönsaker allmänt cirka 1%). Sojabönor är för övrigt anmärkningsvärt fettrika med 6% till skillnad från andra grönsaker (mindre än 1%). I synnerhet soja är en viktig basföda i många asiatiska länder. För vegeterianter är soja, bönor och linser viktiga proteinkällor. Jämför med korv som har proteinhalt 10-20%.