MSC-märkning ¤

Fotograf/bild: MSC

MSC-märkning ¤

(Miljöklassning vildfångad fisk)

Engelsk översättning Marine Stewardship Council

MSC - Marine Stewardship Council, är en internationell stiftelse som certifierar och miljömärker vildfångad fisk och skaldjur. De ställer krav på att yrkesfisket bedrivs på ett uthålligt sätt, att mångfalden bevaras och på produktivitet och de ekologiska processerna i havet. Bifångster skall minimeras och goda arbetsförhållanden skall råda ombord på fartygen.

  • Vision: Hav som sjuder av liv - idag, imorgon och för framtida generationer.
  • Uppdraget: Genom att välja MSC-märkt uppmuntrar du yrkesfisken som använder sig av hållbara fiskemetoder och som fiskar på livskraftiga bestånd.

Norskt fiske: Marine Stewardship Council har certifierat det norska arktiska torskfisket och fisket av kolja som uthålligt. Med MSC-märkningen av torsk och kolja tar Norge täten i klassen uthålligt fiske bland världens fiskenationer.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Hotade fiskar och skaldjur (})

Miljömedvetet fiskval

Om fiskar

Om fiskemetoder

Om fiskhälsa

ASC-märkning ¤

MSC hemsida